Policy för cookies (EU)

Vänligen ta hänsyn till Duckyduckys cookiepolicy (EU). Det här dokumentet kan innehålla relevant information om dina personuppgifter.

Denna cookiepolicy uppdaterades senast den 13 september 2022 och gäller för medborgare och lagligt permanent bosatta i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz.

1. Inledning

Vår webbplats https://duckyducky.net använder cookies och andra relaterade tekniker (för enkelhetens skull kallas alla tekniker för ”cookies”). Cookies placeras också av tredje parter som vi har anlitat. I dokumentet nedan informerar vi dig om användningen av cookies på vår webbplats.

2. Vad är kakor?

En cookie är en liten enkel fil som skickas tillsammans med sidor på denna webbplats och lagras av din webbläsare på din dators hårddisk eller en annan enhet. Den information som lagras där kan returneras till våra servrar eller till de berörda tredje parternas servrar vid ett senare besök.

3. Vad är manuskript?

Ett skript är en programkod som används för att få vår webbplats att fungera korrekt och interaktivt. Koden körs på vår server eller på din enhet.

4. Vad är en webbfyr?

En webbeacon (eller pixeltagg) är en liten, osynlig text eller bild på en webbplats som används för att övervaka trafiken på en webbplats. För att göra detta lagras olika uppgifter om dig med hjälp av webbfyrar.

5. Cookies

5.1 Tekniska eller funktionella cookies

Vissa cookies säkerställer att vissa delar av webbplatsen fungerar korrekt och att dina användarpreferenser förblir kända. Genom att placera funktionella cookies gör vi det lättare för dig att besöka vår webbplats. På så sätt behöver du inte ange samma information flera gånger när du besöker vår webbplats och t.ex. varorna stannar kvar i din varukorg tills du har betalat. Vi kan placera dessa cookies utan ditt samtycke.

5.2 Statistikkakor

Vi använder statistikcookies för att optimera webbplatsens upplevelse för våra användare. Med hjälp av dessa statistikkakor får vi en inblick i användningen av vår webbplats. Vi ber om ditt tillstånd att placera statistikcookies.

5.3 Marknadsföring/spårning av cookies

Marknadsförings-/spårningscookies är cookies eller någon annan form av lokal lagring som används för att skapa användarprofiler för att visa reklam eller för att spåra användaren på denna webbplats eller på flera webbplatser för liknande marknadsföringsändamål.

6. Samtycke

När du besöker vår webbplats för första gången kommer vi att visa dig en popup-fönsterruta med en förklaring om cookies. När du klickar på ”Spara inställningar” samtycker du till att vi använder de kategorier av cookies och plug-ins som du valde i popup-fönstret, enligt beskrivningen i denna cookiepolicy. Du kan inaktivera användningen av cookies via din webbläsare, men observera att vår webbplats kanske inte längre fungerar som den ska.

7.1 Hantera dina inställningar för samtycke

Du har laddat cookiepolicyn utan stöd för javascript. På AMP kan du använda knappen Hantera samtycke längst ner på sidan.

7. Aktivering/avaktivering och radering av cookies

Du kan använda din webbläsare för att automatiskt eller manuellt radera cookies. Du kan också ange att vissa cookies inte får placeras. Ett annat alternativ är att ändra inställningarna i din webbläsare så att du får ett meddelande varje gång en cookie placeras. För mer information om dessa alternativ, se instruktionerna i hjälpdelen i din webbläsare.

Observera att vår webbplats kanske inte fungerar korrekt om alla cookies är inaktiverade. Om du raderar cookies i din webbläsare kommer de att placeras igen efter ditt samtycke när du besöker våra webbplatser igen.

8. Aktivering/avaktivering och radering av cookies

Du kan använda din webbläsare för att automatiskt eller manuellt radera cookies. Du kan också ange att vissa cookies inte får placeras. Ett annat alternativ är att ändra inställningarna i din webbläsare så att du får ett meddelande varje gång en cookie placeras. För mer information om dessa alternativ, se instruktionerna i hjälpdelen i din webbläsare.

Observera att vår webbplats kanske inte fungerar korrekt om alla cookies är inaktiverade. Om du raderar cookies i din webbläsare kommer de att placeras igen efter ditt samtycke när du besöker våra webbplatser igen.

9. Dina rättigheter i fråga om personuppgifter

Du har följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter:

  • Du har rätt att få veta varför dina personuppgifter behövs, vad som kommer att hända med dem och hur länge de kommer att sparas.
  • Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi känner till.
  • Rätt till rättelse: Du har rätt att komplettera, korrigera, få dina personuppgifter raderade eller blockerade när du vill.
  • Om du ger oss ditt samtycke till att behandla dina uppgifter har du rätt att återkalla detta samtycke och få dina personuppgifter raderade.
  • Rätt att överföra dina uppgifter: Du har rätt att begära ut alla dina personuppgifter från den personuppgiftsansvarige och överföra dem i sin helhet till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Rätt att invända: Du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter. Vi följer detta, såvida det inte finns motiverade skäl för behandlingen.

Om du vill utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss. Se kontaktuppgifterna längst ner i denna cookiepolicy. Om du har ett klagomål om hur vi hanterar dina uppgifter vill vi gärna höra av dig, men du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (dataskyddsmyndigheten).

10. Kontaktuppgifter

Om du har frågor och/eller kommentarer om vår cookiepolicy och detta uttalande kan du kontakta oss via följande kontaktuppgifter:

DuckyDucky
61 rue de Lyon 75012 Paris
Frankrike
Webbplats: https://duckyducky.net

Denna cookiepolicy synkroniserades med cookiedatabase.org den (ej synkroniserad ännu)

Vi finns i Frankrike. Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss.

Varukorg